รายละเอียดร้าน

รายละเอียดของร้านค้า

LIFEiS Group เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้กันและกัน

เรามีความตั้งใจที่จะส่งเสริม ให้กำลังใจ และช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปแก่คนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงการสร้างความหวัง และความเชื่อในสังคมแห่งการเกื้อกูล ซึ่งเมื่อทุกคนในสังคมมองเห็นคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง จนเกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระบบได้

อย่าลืมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง "สังคมแห่งการเกื้อกูล" โดยการเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนสินค้าของ LIFEiS นะคะ

ข้อมูลร้าน

เปิดร้านเมื่อ:
07/06/2561
จำนวนคนเข้าร้าน:
1,486 คน

ข้อมูลติดต่อร้าน

LIFEiS Group CO.,LTD.
117 ซ.เลื่อนอรณพ
แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร
Thailand 10110

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ